• 608523545

Ubezpieczenie

Jak co roku przypominamy, że wszyscy zawodnicy uprawiający sport  w tym również judo powinni mieć wykupione ubezpieczenie NNW uwzględniające daną dyscyplinę sportu.

Można ubezpieczyć się we własnym zakresie, bądź też w ramach ubezpieczenia grupowego naszego klubu.

Warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia klubowego, jest przelanie kwoty 148,50 zł na konto:

84 1090 1841 0000 0001 3507 8914 – w tytule wpisując Imię Nazwisko oraz PESEL dziecka, nic więcej!!!

Na dokonanie wpłaty, wyznaczony został nieprzekraczalny termin 31 października 2018 roku.

Osoby, które chcą ubezpieczyć swoje dziecko w terminie późniejszym, również mają taką możliwość. W takim  przypadku dziecko będzie ubezpieczone od miesiąca następującego po miesiącu dokonania wpłaty. Czyli np. opłacając składkę za ubezpieczenie w listopadzie, dziecko będzie objęte ochroną ubezpieczeniową od grudnia.

 

Warunki ubezpieczenia:

  • Suma Ubezpieczenia 30 000 zł (na zawodnika).
  • Zwrot kosztów leczenia do kwoty 6.000zł.
  • Zwrot udokumentowanych kosztów rehabilitacji w wyspecjalizowanych placówkach medycznych do kwoty 1.500zł.

Zakres terytorialny: Cały Świat

Ubezpieczyciel: Hestia

Ergo_Hestia_OWU_ Hestia_ Biznes_ ksiazeczka_24.01.2016

www.judo-lemur.pl © 2018
Dr Koala
Projekt i utrzymanie dna01.pl