• 608523545

Ubezpieczenie

Wszyscy zawodnicy uprawiający sport  w tym wypadku judo powinni mieć wykupione ubezpieczenie NNW uwzględniające daną dyscyplinę.

Można ubezpieczyć się samemu bądź też na podstawie ubezpieczenia grupowego w klubie.

Warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia grupowego jest wysłanie kwoty 162 zł na konto:

84 1090 1841 0000 0001 3507 8914 – w tytule wpisując Imię Nazwisko i Pesel dziecka nic więcej!!!

W nieprzekraczalnym terminie do końca listopada 2017 roku.

Warunki ubezpieczenia:

Składka podstawowa: SU 30 000 zł – składka roczna 108 zł  – Klauzule dodatkowe: • Zwrot kosztów leczenia (do kwoty 6.000zł) • Zwrot udokumentowanych kosztów rehabilitacji w wyspecjalizowanych placówkach medycznych (do kwoty 1.500zł)
www.judo-lemur.pl © 2018
Dr Koala
Projekt i utrzymanie dna01.pl