• 608523545

Zapisy

Zapisów dokonujemy wpłacając zaliczkę w wysokości 500zł na numer konta :

61 1090 1841 0000 0001 2126 9438 – UKJ LEMUR 

W tytule tylko i wyłącznie imię nazwisko ( bez niczego w stylu obóz, rata bądź dłuższe wierszyki ) – to ułatwi nam pracę:-)

 

www.judo-lemur.pl © 2018
Dr Koala
Projekt i utrzymanie dna01.pl