• 608523545

Informacje ogólne

TERMINY OBOZÓW LETNICH:
25.06-7.07.2018
29.07-11.08.2018(ROWISKA DLA OSÓB KTÓRE ODBĘDĄ PIERWSZY OBÓZ)
GRUZJA OKOŁO 10-25.07.2018
ZAKOPANE 13-19/20.2018

www.judo-lemur.pl © 2018
Dr Koala
Projekt i utrzymanie dna01.pl