• 608523545

Regulamin

REGULAMIN CZŁONKOWSKI UCZNIOWSKIEGO KLUBU JUDO LEMUR:

  1. Każdy zawodnik pełnoletni lub w przypadku zawodników niepełnoletnich po odbyciu jednych próbnych zajęć musi dostarczyć do trenera prowadzącego podpisaną deklarację, zgodę i oświadczenie rodziców oraz podpisany regulamin opłat. WSZYSTKIE DOKUMENTY DO WYDRUKOWANIA W ZAKŁADCE O NAS -> DOKUMENTY
  2. Po okresie próbnym miesiąca każdy zawodnik jest zobowiązany do zakupu stroju do judo ( nie stroju do karate – strój do judo ma fakturę tak zwanej plecionki, a pas też musi mieć odpowiednią grubość – prosimy o konsultację z trenerem przed zakupem)
  3. Zawodnik po zakupieniu ( 10zł) od trenera naszywki klubowej ma obowiązek naszycia jej na plecy w wyznaczonym miejscu.
  4. Ubezpiecznie NNW zawodnika leży po stronie rodziców, zawodnikom startującym regularnie w zawodach a zwłaszcza kadetom i wyżej proponujemy bardzo dobre ubezpieczenia na wypadek kontuzji. ( Jako klub będziemy mieli dla państwa ofertę grupową pod koniec września każdego roku)
  5. Rezygnacja jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej na e-mail klubu : judo-lemur@judo-lemur.pl, brak rezygnacji przed końcem miesiąca poprzedzającego rezygnację skutkuję obowiązkiem opłaty składki. ( Jeśli dziecko ma nie chodzić od maja najdalej do końca kwietnia prosimy przesłać rezygnację)
  6. W przypadku braku płatności w terminach podanych w regulaminie płatności trener ma prawo nie wpuścić zawodnika na trening.
  7. Dziecko musi być przygotowane do zajęć: w przypadku gdy jeszcze nie ma judogi musi mieć – spodnie dresowe długie, koszulkę, klapki obowiązkowo, wodę. W przypadku gdy ma judogę – judoga z pasem, klapki obowiązkowo i wodę.
  8. Wszystkie sprawy typu rachunki, faktury, zaświadczenia prosimy kierować na adres e-mail: judo-lemur@judo-lemur.pl
  9. Wszystkie ważne informację prosimy sprawdzać na naszym funpage na fejsbooku oraz na naszej stronie www.judo-lemur.pl – np: odwołane zajęcia, wyjazdy, obozy, egzaminy, dodatkowe treningi itp.

REGULAMIN PŁATNOŚCI SKŁADEK:

  1. Wysokości składek:

a) grupy trenujące raz w tygodniu ( np: wola zajęcia sobotnie) – 60 zł miesięcznie

b) grupy trenujące dwa razy w tygodniu po godzinie czasu – 120 zł miesięcznie

c) grupy trenujące dwa razy w tygodniu po półtorej godziny – 130 zł miesięcznie

d) grupy zawodnicze trenujące 3 i więcej razy w tygodniu – 155 zł miesięcznie

e) senior team ( grupy dla dorosłych ) – 140 zł miesięcznie

Wszystkie składki muszą być uregulowane do 10 dnia każdego miesiąca( tak jak za wrzesień do 10 września). W przypadku braku składki do dnia 12  będzie doliczana opłata 20 zł do następnego miesiąca. Numery kont znajdą państwo w zakładce placówki -> i tam w placówce do której dziecko chodzi będzie podany numer konta do Państwa placówki. Każda placówka ma swój numer konta prosimy o dokładne sprawdzenie. 

Na powyższe numery dokonujemy wpłaty tylko i wyłącznie za składki – to nie są konta do obozów i innych wpłat

2. Składki w każdym miesiącu są równe przez 10 miesięcy od września do czerwca ( tak jak : wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec) – jest to opłata roczna podzielona na 10 równych części. Miesiące wakacyjne lipiec i sierpień są miesiącami bez opłaty składki.

3. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach nie ma możliwości odliczania części opłaty. Opłata składki jest stała.

4. W przypadku nieobecności przez cały miesiąc składka wynosi 40 zł – opłata rezerwująca miejsce.

5. Rezygnacja z zajęć tylko i wyłącznie w formie pisemnej na e-mail klubu : judo-lemur@judo-lemur.pl, brak rezygnacji przed końcem miesiąca poprzedzającego rezygnację skutkuję obowiązkiem opłaty składki. ( Jeśli dziecko ma nie chodzić od maja najdalej do końca kwietnia prosimy przesłać rezygnację).

6. W przypadku nieobecności dziecka na treningu, dziecko ma prawo odrobić zajęcia w dowolnej placówce naszego klubu.

7.  W przypadku nieodbytego treningu z powodu wyjazdu trenera na zawody lub nie odbycia się treningu np z powodu braku sali ( sale szkolne mogą być użyte do organizacji rady pedagogicznej) dziecko ma prawo odrobić trening w dowolnej placówce.

8.  Treningi nie odbywają się w dni tzw. „czerwona kartka w kalendarzu”. Przerwy świąteczne i ferie będą organizowane treningi wspólne( grupy łączone ).

9. W tytule wpłaty wpisujemy tylko i wyłącznie IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA – bez dopisków typu miejsce, rok, grupa itp.

www.judo-lemur.pl © 2018
Dr Koala
Projekt i utrzymanie dna01.pl