• 608523545

Deklaracja członkowska

Prosimy o wydrukowanie, uzupełnienie i przekazanie trenerowi podpisanej deklaracji.

Uczniowski Klub Judo Lemur – Deklaracja Członkowska

Wraz z deklaracją prosimy o dostarczenie wydrukowanego potwierdzenia przelewu za zajęcia.

www.judo-lemur.pl © 2018
Dr Koala
Projekt i utrzymanie dna01.pl